Lezing Dubbele Nationaliteit & Nederlanderschap Buitenland – 10 november

paspoorten

Waarom is Nederland nog een van de weinige landen in Europa die dubbele nationaliteit voor u niet toestaat? Waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in Nederlands onderwijs in het buitenland? Waarom kunt u vanuit het buitenland geen DigiD aanvragen? Waarom worden consulaten wereldwijd steeds minder goed bereikbaar?
Op maandagavond 10 november zal Eelco Keij een presentatie in Rio de Janeiro geven ten behoeve van de Nederlanders ter plaatse. Eelco was kandidaat-Kamerlid D66 bij de afgelopen verkiezingen. Hij komt op voor de belangen van (oud-) Nederlanders in het buitenland. In 2011 zwengelde Eelco (zelf Nederlander en Amerikaan, woonachtig in New York) het debat rondom dubbele nationaliteit aan. In zijn lezing zal hij uitgebreid ingaan op twee onderwerpen:

Dubbele nationaliteit: na de landelijke discussie rondom dit thema in 2011 is het vaak onduidelijk wie nu wel en niet een dubbele nationaliteit mag hebben, laat staan waarom. Eelco zal de politieke achtergrond toelichten , de status quo uitleggen en benadrukken wat de plannen voor de (voorzienbare) toekomst zijn;

Politiek Manifest: in zijn onlangs verschenen Manifest “Kapitale Connecties” wordt ingegaan op de economische meerwaarde van Nederlanders in het buitenland voor Nederland zelf, en hoe andere West-Europese landen hun burgers in het buitenland specifieke politieke ruimte hebben gegeven.

Daarnaast zal Eelco ook kort ingaan op issues zoals Nederlands onderwijs in het buitenland en de aanstaande inkrimping van het wereldwijde consulaire netwerk.
Uiteraard is er ruim de tijd voor vragen en discussie. De lezing is vrij toegankelijk, zal politiek-neutraal zijn (dus meer beschouwend dan vanuit een partijpolitieke hoek) en is bedoeld voor alle Nederlanders, jong en oud, ongeacht politieke achtergrond en voorkeur.

Zeer beperkte hoeveelheid plaatsen (12), aanmelden via FB (klik op going) of email (onderons@nederlandsevereniging.com.br) verplicht.

Datum, tijd: 10 november, van 18:00 tot 19:30
Adres: Rua da Quitanda, 86, 2e verdieping – Centro, Rio de Janeiro, RJ