NVR 95 Jaar

Beste vrienden van de NVR,

De NVR bestaat 95 jaar. Als Nederlander in Rio herkent u in onze vereniging een rijke historie: een geschiedenis vol oranje-hoogtepunten, pepernoten en ontmoetingen die landgenoten verder brachten. Denk bijvoorbeeld aan de koninklijke bezoeken, indrukwekkende optredens van bijvoorbeeld Karin Bloemen en aan de vele feestjes rond Sinterklaas en sportevenementen. Kijk in het digitale archief en op de website en u ziet dat de NVR in de loop der jaren en baken is geweest voor verschillende generaties landgenoten in Rio.

Wie terugkijkt, ziet ook dat de NVR de laatste vijf jaar wat van het begrip vereniging is afgedwaald; “Een vereniging is een organisatie die bepaalde doelen nastreeft. Leden betalen contributie en kunnen het bestuur zelf bepalen.”
Onze doelen zijn duidelijk, te vinden op de hoofdpagina van de NVR website.
Contributie: het is nagelaten om de laatste 6 jaar de contributie te innen. Dat gaat weer in ere hersteld worden.
Leden kiezen het bestuur; ook dat gaat weer in ere hersteld worden.

Om onze doelen te bereiken moeten we in de eerste plaats weten wie onze leden zijn. De laatste lijst is van 2012. Velen zijn sindsdien vertrokken. Gegevens zijn niet bijgehouden en veel nieuwkomers hebben nooit op de lijst gestaan.

Voor het bestuur is een actuele ledenlijst met mensen die zich daadwerkelijk gebonden voelen met de club, hét kompas waarop ze kan sturen. Daarom vragen we u, indien u lid wilt zijn, blijven of worden, dit aan te geven middels een bericht naar de voorzitter, tijdelijk ook penningmeester:
penningmeester@nederlandsevereniging.com.br
Dan kunnen we samen verder.

Deze actie is uiteraard niet nodig voor de 70 leden die de 2018 contributie reeds betaald hebben.

De hoogte van de contributie is niet veranderd. Louter geactualiseerd met de actuele economische parameters: 20 euro voor een individu en 25 voor een gezin. Met deze contributie kunnen we onze activiteiten (voor)financieren,

Met de ledenlijst 2018 kunnen we inhaken op de behoefte van de achterban en activiteiten organiseren voor jong en oud, het liefst gemengd.

Het eerste grote evenement in dit kader zal de viering van Koningsdag zijn; een feestmiddag voor de kinderen (28 april) en een feestavond voor de leeftijdscategorie 16-99 jaar (5 mei). Binnenkort meer hierover.

We hopen velen van u op de ledenlijst 2018 te mogen noteren.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Johan L. Vos
Voorzitter NVR