Nieuwsbrief 16-04-2018 | Koningsfeest 2018

Beste vrienden van de NVR,

Na onze oproep tot (her-)aanmelding bij de NVR hebben we velen van u op de ledenlijst 2018 kunnen zetten: welkom! Mocht het aan uw aandacht zijn ontsnapt: meldt u aan!

Hoe groter de vereniging, hoe meer activiteiten we van de grond kunnen krijgen.

De NVR activiteiten vinden voortdurend plaats. Afgelopen dinsdag was er de klaverjas-avond en de dag er na werd de Ladies Night gehouden. Beide avonden waren zeer geslaagd en het bezoekersaantal groeit. Neem gerust contact op met de activiteiten coördinator als u wilt participeren. 8 Mei is er weer een klaverjasavond.

De eerstvolgende activiteiten staan in het kader van Koningsdag. Daarna gaan we o.a. bezig met het organiseren van de rijsttafel.

Zaterdagmiddag 28 april is er weer het koningsfeest voor kinderen van basisschoolleeftijd. Het vindt plaats bij, en wordt mede georganiseerd door, de Rioranjeschool. (British school , Botafogo). Iedereen in die leeftijdscategorie kan daar aan mee doen en boven die leeftijd komen buurten is ook gezellig.

En dan, zoals eerder aangekondigd, zaterdag 5 mei het traditionele Koningsfeest. Het feest vindt ‘s avonds plaats, van 20 tot 1 uur. Het eerste uur heeft een wat rustiger karakter daarna gaat het tempo omhoog.

De consul is zo vriendelijk geweest zijn residentie ter beschikking te stellen voor de Nederlandse Vereniging. Een uitermate gul gebaar en met het verzoek een week van te voren de gastenlijst te overleggen. Alleen aangemelde personen wordt toegang verleend. Neem svp een identiteitskaart mee.

Er zijn Nederlandse hapjes, drankjes en muziek, kortom het dreigt weer gezellig te worden op een “vertrouwde” plek. Voormits we ook veel Nederlanders kunnen begroeten, uiteraard!

We hopen op een grote opkomst, iedereen boven de 16 jaar is van harte welkom!

De entree kaarten zijn inclusief de hapjes en de drankjes. Ze zijn niet overdraagbaar. De leden van de NVR hebben reeds per e-mail hun kaarten aangeboden gekregen.

Voor vrienden van de NVR en introducees zijn de kaarten te koop tijdens het Koningsfeest voor basisschoolleeftijd, zaterdag 28 april. Ze kosten R$50 per persoon en worden enkel verkocht op naam.

Indien je vragen hebt, neem gerust contact op met onze activiteiten coördinator

We hopen velen van u te verenigen!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Johan L. Vos
Voorzitter NVR

We danken de leden van de NVR en onze sponsoren