Nieuwsbrief 16-04-2018 | Koningsfeest 2018

Beste vrienden van de NVR,

Na onze oproep tot (her-)aanmelding bij de NVR hebben we velen van u op de ledenlijst 2018 kunnen zetten: welkom! Mocht het aan uw aandacht zijn ontsnapt: meldt u aan!

Hoe groter de vereniging, hoe meer activiteiten we van de grond kunnen krijgen.

De NVR activiteiten vinden voortdurend plaats. Afgelopen dinsdag was er de klaverjas-avond en de dag er na werd de Ladies Night gehouden. Beide avonden waren zeer geslaagd en het bezoekersaantal groeit. Neem gerust contact op met de activiteiten coördinator als u wilt participeren. 8 Mei is er weer een klaverjasavond.

De eerstvolgende activiteiten staan in het kader van Koningsdag. Daarna gaan we o.a. bezig met het organiseren van de rijsttafel.

Zaterdagmiddag 28 april is er weer het koningsfeest voor kinderen van basisschoolleeftijd. Het vindt plaats bij, en wordt mede georganiseerd door, de Rioranjeschool. (British school , Botafogo). Iedereen in die leeftijdscategorie kan daar aan mee doen en boven die leeftijd komen buurten is ook gezellig.

En dan, zoals eerder aangekondigd, zaterdag 5 mei het traditionele Koningsfeest. Het feest vindt ‘s avonds plaats, van 20 tot 1 uur. Het eerste uur heeft een wat rustiger karakter daarna gaat het tempo omhoog.

De consul is zo vriendelijk geweest zijn residentie ter beschikking te stellen voor de Nederlandse Vereniging. Een uitermate gul gebaar en met het verzoek een week van te voren de gastenlijst te overleggen. Alleen aangemelde personen wordt toegang verleend. Neem svp een identiteitskaart mee.

Er zijn Nederlandse hapjes, drankjes en muziek, kortom het dreigt weer gezellig te worden op een “vertrouwde” plek. Voormits we ook veel Nederlanders kunnen begroeten, uiteraard!

We hopen op een grote opkomst, iedereen boven de 16 jaar is van harte welkom!

De entree kaarten zijn inclusief de hapjes en de drankjes. Ze zijn niet overdraagbaar. De leden van de NVR hebben reeds per e-mail hun kaarten aangeboden gekregen.

Voor vrienden van de NVR en introducees zijn de kaarten te koop tijdens het Koningsfeest voor basisschoolleeftijd, zaterdag 28 april. Ze kosten R$50 per persoon en worden enkel verkocht op naam.

Indien je vragen hebt, neem gerust contact op met onze activiteiten coördinator

We hopen velen van u te verenigen!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Johan L. Vos
Voorzitter NVR

We danken de leden van de NVR en onze sponsoren

NVR 95 Jaar

Beste vrienden van de NVR,

De NVR bestaat 95 jaar. Als Nederlander in Rio herkent u in onze vereniging een rijke historie: een geschiedenis vol oranje-hoogtepunten, pepernoten en ontmoetingen die landgenoten verder brachten. Denk bijvoorbeeld aan de koninklijke bezoeken, indrukwekkende optredens van bijvoorbeeld Karin Bloemen en aan de vele feestjes rond Sinterklaas en sportevenementen. Kijk in het digitale archief en op de website en u ziet dat de NVR in de loop der jaren en baken is geweest voor verschillende generaties landgenoten in Rio.

Wie terugkijkt, ziet ook dat de NVR de laatste vijf jaar wat van het begrip vereniging is afgedwaald; “Een vereniging is een organisatie die bepaalde doelen nastreeft. Leden betalen contributie en kunnen het bestuur zelf bepalen.”
Onze doelen zijn duidelijk, te vinden op de hoofdpagina van de NVR website.
Contributie: het is nagelaten om de laatste 6 jaar de contributie te innen. Dat gaat weer in ere hersteld worden.
Leden kiezen het bestuur; ook dat gaat weer in ere hersteld worden.

Om onze doelen te bereiken moeten we in de eerste plaats weten wie onze leden zijn. De laatste lijst is van 2012. Velen zijn sindsdien vertrokken. Gegevens zijn niet bijgehouden en veel nieuwkomers hebben nooit op de lijst gestaan.

Voor het bestuur is een actuele ledenlijst met mensen die zich daadwerkelijk gebonden voelen met de club, hét kompas waarop ze kan sturen. Daarom vragen we u, indien u lid wilt zijn, blijven of worden, dit aan te geven middels een bericht naar de voorzitter, tijdelijk ook penningmeester:
penningmeester@nederlandsevereniging.com.br
Dan kunnen we samen verder.

Deze actie is uiteraard niet nodig voor de 70 leden die de 2018 contributie reeds betaald hebben.

De hoogte van de contributie is niet veranderd. Louter geactualiseerd met de actuele economische parameters: 20 euro voor een individu en 25 voor een gezin. Met deze contributie kunnen we onze activiteiten (voor)financieren,

Met de ledenlijst 2018 kunnen we inhaken op de behoefte van de achterban en activiteiten organiseren voor jong en oud, het liefst gemengd.

Het eerste grote evenement in dit kader zal de viering van Koningsdag zijn; een feestmiddag voor de kinderen (28 april) en een feestavond voor de leeftijdscategorie 16-99 jaar (5 mei). Binnenkort meer hierover.

We hopen velen van u op de ledenlijst 2018 te mogen noteren.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Johan L. Vos
Voorzitter NVR

Herinnering: NVR Enquete

Beste vrienden van de NVR,

veel dank voor het invullen van de enquete (al 50 respondenten), we gaan met de antwoorden aan de slag.

Mocht het toch aan de aandacht zijn ontsnapt, hier is de link nog een keertje.
https://goo.gl/forms/EPU7OGDlbM42DkKk2

Alvast dank en tot snel.

NVR Bestuur

Klaverjascompetitie – Geef je snel op!

Beste mensen,
Het nieuwe bestuur laat er geen gras over groeien, en het grote delegeren is begonnen. Maar voor een goed doel en ik heb dan ook graag gehoor gegeven om het klaverjassen in Rio een begrip te maken.
Afgelopen weken hebben we al een paar potten gespeeld, en we waren het er allemaal over eens, dit smaakt naar meer en hoe meer zielen hoe meer vreugd. We willen er een heuse verenigingsactiviteit van maken, open voor leden en niet leden, het liefst Nederlands maar zeker niet noodzakelijk.
Elke drie weken gaan we klaverjassen en aan het einde van de rit is er een klaverjas koning of koningin van Rio, met als belangrijkste prijs de eer, maar wellicht meer.
De competitie wordt gespeeld op 8 avonden, te beginnen op woensdag 21 juni. De eerste 5 avonden zijn voorrondes. Indien je niet alle avonden kan, dan is dat geen probleem, want alleen de beste drie avondresultaten per persoon tellen mee. In principe speelt een ieder drie bomen per avond met een roulerende maat. De variant die we spelen is Amsterdams met verplicht maken. Zegt dit je allemaal niets, maakt niet uit, dan is het allemaal zo uitgelegd. Net als roem, nat en pit.
De 8 besten spelen de twee halve finales, daarvan de 4 besten de finale, die wederom uit drie bomen bestaat. Iedereen die niet tot de halve finales of finale doordringt speelt wel, maar in nog te benoemen te veel nat finales.
De waarschijnlijke speelavonden zijn:
Voorrondes: 21 juni, 12 juli, 2 aug, 23 aug, 13 september
Halve finales: 4 oktober en 25 oktober
Finales: 15 november
Lijkt het je wat, laat het dan even weten via een email naar: activiteitencoordinator@nederlandsevereniging.com.br
Wij hebben er zin in en het beloven acht gezellige avonden te worden en nog spannend ook.Met vriendelijke groet,

Sebas van den Ende,
coordinator van de sub-kaart commissie, sectie klaverjas, van de Nederlandse Vereniging te Rio de Janeiro.♠️♥️♣️♦️

Wisseling NVR bestuur

Een reflectie op 5 jaar voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging te Rio de Janeiro en een blik naar de toekomst

Toen ik het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging (NVR) overnam was ik net een paar maanden in Rio. Ik sprak nauwelijks Portugees en kende hier bijna niemand. Maar binnen een korte tijd hadden we nieuw bestuur samengesteld, vol energie en ambitie om de NVR een nieuwe impuls te geven. De afgelopen 5 jaar het was een prachtige tijd met mooie resultaten zoals:

  • Een nieuwe NVR website en nieuwsbrief
  • Het NVR archief gedigitaliseerd (sinds 1923!)
  • Eerste NVR Koningsfeest met meer dan 400 man
  • Optreden Karin Bloemen
  • Samen voetbal kijken tijdens het WK in Brazilië
  • Speciale NVR toegang pre-opening Holland Heineken House tijdens de Olympische Spelen
  • … en vele andere zaken zoals: borrels, hikes, voetbal, etc.

En nu het tijd om het stokje door te geven aan een nieuw NVR bestuur. Zij zullen de NVR weer een nieuwe koers geven. Ik wil alle vrijwilligers en ex-bestuursleden danken voor hun inzet om de NVR een succes te maken, met name Rutger Oudwater, die vele jaren met mij in het NVR bestuur heeft gezeten. Ik heb er alle vertrouwen in dat de NVR – met energie en enthousiasme van het bestuur en de Nederlanders in Rio – de 100 jaar gaat halen!

Abraços,

Maarten

Ex-voorzitter NVR

 

Het nieuwe bestuur

Als voorzitter van het nieuwe bestuur zou ik ten eerste Maarten de Haan hartelijk willen bedanken voor zijn jarenlange inzit voor de vereniging. Vijf jaar voorzitter, ik zal het archief nazoeken of dit een top-drie notering is in het lange bestaan van de Nederlandse Vereniging. Of beter nog, ik zal het eens navragen bij de Nederlanders ter stede van wie er verschillenden een groot deel van het bestaan van de club hebben gevolgd.

En daarmee is de brug geslagen naar de visie van het nieuwe bestuur: een club te zijn voor alle Nederlanders in Rio de Janeiro.

Een club verandert door de jaren heen, door beleid maar ook door de omgeving. In het geval van de NVR heeft de oprichting van de Rioranjeschool tot een stevig, parallel sociaal circuit geleid.

Als je in deze schoolkring verkeert, heb je  wekelijks al je portie sociale Nederlandse contacten. Althans, zo heb ik het, als oprichtende voorzitter en met twee dochters op de school, zelf ervaren. Maar nu ik niet (zoveel meer)  in deze kringen verkeer, merk ik dat het scala aan Nederlanders veel groter is. En dat de behoefte ter vereniging groter is dan het geboden aanbod.

Derhalve wil het nieuwe bestuur het aanbod verruimen. Voor oud en jong, voor langblijvers en nieuwelingen.

Met enthousiasme neemt het nieuwe bestuur de taken over en adviseren we u wat vaker de website en de Facebook-pagina te bezoeken. De dynamiek gaat omhoog!

Namens het bestuur,

Johan  Vos

Voorzitter – Nederlandse Vereniging Rio de Janeiro