Recent Posts

Nieuwsbrief 15-09-2018

Beste lezers van de NVR site,

De winterstop ligt achter ons het voorjaar heeft zich inmiddels gemeld. Tijd voor een nieuwsbrief met de stand van zaken en de komende activiteiten.

Bij deze zouden we een oproep willen plaatsen voor leden die ook het bestuur zouden willen en kunnen verstevigen. We hebben een vacature voor een secretaris (m/v) en zouden er graag iemand bij hebben voor de lief en leed. Voor de laatste vacature lijkt een “oudgediende” het meest geschikt maar elke aanmelding ontvangen we graag.

Ook als je eens voor een specifiek event een bijdrage zou willen leveren, meldt u aan! Te denken valt aan het mee-organiseren en/of helpen van Koningsdag, Sinterklaas, oliebollen-actie, de Indonesische rijsttafel etc.

Hieronder volgt de kalender van de geplande activiteiten, verdere uitleg is te lezen in de ledenbrief die alle leden per e-mail is toegezonden.

Dinsdag     18 september  20:00hr  Klaverjassen
Zondag      23 september  09:30hr  Voorjaars-brunch
Woensdag 26 september  19:30hr  Ladies Night
Dinsdag     16 oktober       20:00hr  Klaverjassen
Zondag      21 oktober       15:00hr  Lord Jim
Zaterdag    27 oktober       morgen  Golfen op de olympische golfbaan

Neem gerust contact op met de activiteiten coördinator als u wilt participeren of lid wil worden van de NVR +55 (21) 98106 8071 of activiteitencoordinator@nederlandsevereniging.com.br

Waarschijnlijk zijn niet alle activiteiten voor iedereen geschikt, maar voor iedereen hopen we een geschikte activiteit te hebben.

Weest welkom, verenigt U!

Tot zondag.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Johan L. Vos
Voorzitter NVR

  1. Nieuwsbrief 16-04-2018 | Koningsfeest 2018 Comments Off on Nieuwsbrief 16-04-2018 | Koningsfeest 2018
  2. NVR 95 Jaar Comments Off on NVR 95 Jaar
  3. Herinnering: NVR Enquete Comments Off on Herinnering: NVR Enquete
  4. 6 Juli – Uitzwaai borrel – Lord Jim pub 19:00 Comments Off on 6 Juli – Uitzwaai borrel – Lord Jim pub 19:00
  5. Klaverjascompetitie – Geef je snel op! Comments Off on Klaverjascompetitie – Geef je snel op!
  6. Wisseling NVR bestuur Comments Off on Wisseling NVR bestuur
  7. Holland Borrel – 25 mei – Eerste drankjes gratis! Comments Off on Holland Borrel – 25 mei – Eerste drankjes gratis!
  8. Kingsparty 2017 – Thanks! Comments Off on Kingsparty 2017 – Thanks!
  9. Koningsparty 2017 – 29 april Comments Off on Koningsparty 2017 – 29 april